QUOTA PATINATGE

50/mes
 • Durada del curs: de setembre a juny conservant els períodes de vacances iguals als escolars.
 • Matrícula : 100€ Pagament anual al setembre
 • Inscripcions obertes tot l’any
 • Per a nens i nenes
 • Horaris d’iniciació: dimecres i divendres de 17’30h a 18’30h
 • Entrenaments de 2h setmanals. A mesura que es van assolint nivells les hores d’entrenament incrementen però la quota no varia
 • Per fer la matriculació és necessari descarregar el pdf, omplir-lo i portar-lo en persona al pavelló en les hores d’informació. Amb el formulari cal portar una foto mida carnet i la fotocòpia del DNI del/la patinador/a

NORMES DEL CLUB

 • És obligatori començar amb patins de patinatge artístic, hi ha la possibilitat d’adquirir patins de segona mà, per a més informació dirigiu-vos a les delegades Laura i Ester.
 • Per a entrenar cal que portin el xandall del club (a l’hivern), el vestit del club o qualsevol vestit de patinatge. Està prohibit portar roba de carrer.
 • Es prega als pares, mares i altres responsables que NO interfereixin la classe un cop aquesta hagi començada i que recullin els seus fills/es dintre del pavelló.

La Junta de l’Escola de Patinatge Artístic Sant Cugat

QUOTA PATINATGE

47/mes
 • Durada del curs: de setembre a juny conservant els períodes de vacances iguals als escolars.
 • Matrícula : 94€ Pagament Anual al Setembre
 • Inscripcions obertes tot l’any
 • Per a nens i nenes
 • Horaris d’Iniciació: dimecres i divendres de 17’30h a 18’30h
 • Entrenaments de 2h setmanals. A mesura que es van assolint nivells les hores d’entrenament incrementen però la quota no varia
 • Per fer la matriculació és necessari descarregar el pdf, omplir-lo i portar-lo en persona al pavelló en les hores d’informació. Amb el formulari cal portar una foto mida carnet i la fotocòpia del DNI del/la patinador/a

NORMES DEL CLUB

 • És obligatori començar amb patins de patinatge artístic, hi ha la possibilitat d’adquirir patins de segona mà, per a més informació dirigiu-vos a les delegades Laura i Ester.
 • Per a entrenar cal que portin el xandall del club (a l’hivern), el vestit del club o qualsevol vestit de patinatge. Està prohibit portar roba de carrer.
 • Es prega als pares, mares i altres responsables que NO interfereixin la classe un cop aquesta estigui començada i que recullin als seus fills/es dintre del pavelló.

La Junta de l’Escola de Patinatge Artístic Sant Cugat